Zarządzanie Procesem Przygotowania Inwestycji

Zapewniamy naszym klientom pomoc w uzyskaniu wszelkich pozwoleń. Prowadzimy dialog w imieniu Inwestora z odpowiednimi władzami wydającymi decyzje oraz zapewniamy koordynację i kontrolę projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę.

  • Doradztwo na etapie przed rozpoczęciem budowy
  • Koordynacja prac nad przygotowaniem projektu budowlanego.
  • Prowadzenie procesu formalno-prawnego (uzyskanie decyzji o WZ, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie etc.)
  • Monitoring zgodności dokumentacji z wymogami polskiego prawa przed złożeniem wystąpień o uzyskanie pozwoleń.


Nasi klienci: