Kontrola Kosztów Budowy

Zapewniamy naszym klientom konsultację kosztów przedsięwzięcia. Oferujemy przygotowanie szczegółowego planu kosztów opartego na wnikliwej analizie rynku. Dostosowujemy naszą usługę do wymogów każdego przedsięwzięcia. Zarządzanie kosztami inwestycyjnymi obejmuje zarówno etap przygotowania inwestycji, jak i jej realizację. Aby osiągnąć jak najlepszy efekt końcowy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów realizacji inwestycji i zachowaniu jak najwyższego standardu wykonania,  zarządzanie kosztami inwestycji obejmuje m.in.:

Etap przygotowania inwestycji

 • Sporządzenie budżetu na wszystkich etapach inwestycji oraz oszacowanie kosztów inwestycji.
 • Analiza oszczędności - rekomendacje zmian projektowych, materiałów zastępczych, technologii robót lub innych w celu obniżenia kosztów inwestycji zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez inwestora.
 • Kosztorysy inwestorskie i przetargowe.
 • Przygotowanie oraz kompletowanie dokumentacji przetargowej (umowy, projekty, kosztorysy, warunki realizacji inwestycji itp.)
 • Obsługa przetargów na wykonawstwo robót budowlanych i instalacyjnych (opracowanie dokumentacji przetargowej, analiza ofert, konsultacje z oferentami, doradztwo przy wyborze wykonawców).
 • Rozpoznawanie rynku potencjalnych firm wykonawczych.
 • Koordynacja działań związanych z procesem przetargu.
 • Analizy przetargowe, rekomendacje oraz negocjacje z poszczególnymi wykonawcami.
 • Negocjacje umów Inwestor – Wykonawca.

 Etap realizacji budowy

 • Kontrola kosztów robót dodatkowych, ujemnych oraz zamiennych.
 • Optymalizacja kosztów inwestycji na zakładanym poziomie poprzez kontrolę kosztów we wszystkich fazach wykonania oraz analizę założeń budżetu inwestora.
 • Końcowe rozliczenie wykonawców.


Nasi klienci: