Zarządzanie Budową

Koordynacja działań na terenie budowy realizowanej inwestycji skupiona jest głównie na wyniku końcowym, zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami, przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa. Zapewniamy systematyczne i dostosowane do wymogów każdej inwestycji zarządzanie i administrowanie kontraktem.

  • Organizację rozpoczęcia budowy.
  • Przegląd harmonogramu wykonawcy i sposobu wykonania.
  • Monitorowanie postępu i jakości prac.
  • Prowadzenie narad koordynacyjnych i sporządzanie protokołów.
  • Comiesięczne raporty dotyczące postępu oraz wydatków kontraktowych.
  • Kontrolę jakości wykonanych robót, zatwierdzanie wycen wykonawcy w oparciu o zestawienia ilościowe.
  • Koordynację odbioru inwestycji.


Nasi klienci: