Nadzór Budowlany

PMexpert  zarządza i nadzoruje robotami budowlanymi we wszystkich branżach, zapewniając przy tym optymalną wydajność oraz najlepszą jakość.  Nasze usługi opierają się na umiejętnościach i wieloletnim doświadczeniu specjalistów z branży budowlanej.

  • Nadzór bieżących prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową.
  • Weryfikacja atestów materiałów budowlanych i wyposażenia.
  • Merytoryczna kontrola dokumentów finansowych dostarczanych przez wykonawcę.
  • Kontrola jakości i postępu prac.
  • Odbiory zakończonych robót budowlanych.


Nasi klienci: